Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka
  Samorząd Uczniowski
 
Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii

20 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. 

Oto wyniki:
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Szewczuk Klaudia - uczennica klasy VI. 

Zastępcą przewodniczącej została Kamila Jówczuk - uczennica klasy VI.

Kronikarzami zostali Jurkowska Weronika, Michaluk Paula, Michaluk Patryk  - uczniowie klasy IV.

Skarbnikami Samorządu Uczniowskiego
zostały: Osiak Izabela, Firsiuk Kamila, Suwała Aleksandra - uczennice klasy VI oraz Laszuk Joanna i Spychel Dominika z klasy V.

Przedstawiciele Pocztu Sztandarowego:
Tymecki Filip, Laszuk Joanna, Szamuk Dominika klasa V.

Firsiuk Patrycja, Firsiuk Kamila klasa VI i Herdzik Daniel klasa V.


Pozostali reprezentanci: Chwedoruk Konrad uczeń klasy VI zostali członkami Samorządu Uczniowskiego. Ich zadaniem jest:
  • przychodzenie na spotkania Samorządu,
  • branie czynnego udziału w jego działaniach
  • oraz informowanie o wszystkich sprawach kolegów i koleżanki ze swojej szkoły.
ZADANIA SMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

 SEMESTR I

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii wyborczej  do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2011/2012.

2. Zorganizowanie Zebrania Samorządu Uczniowskiego – powołanie przedstawicieli Samorząduoraz opracowanie planu pracy na rok szkolny 2011/2012.

3. Udział w akcji Sprzątanie Świata.

4. Wyjście z uczniami w celu uprzątnięcia pomnika w miejscowości Solinki upamiętniającego bombardowanie w czasie II Wojny Światowej.

5. „Szkarłatna róża” - szkolny plebiscyt na najfajniejszego nauczyciela w szkole.

6. Organizacja Dnia Halloween w szkole, w trakcie którego uczniowie przyszliby do szkoły przebrani za ulubione postacie, a następnie uczestniczyliby w dyskotece.

7. Organizacja dyskoteki Andrzejkowej dla uczniów klas IV – VI.

8. Współpraca podczas akcji „Góra Grosza”.

9. Organizacja, współpraca podczas organizacji akcji charytatywnej dla najbardziej potrzebujących rodzin z naszej szkoły.

10. Podzielenie się opłatkiem przez przedstawicieli SU z Panią Dyrektor Szkoły, nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły.

11. Współpraca podczas 20 finału akcji charytatywnej Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

12. „Szczęśliwy numerek” losowanie codziennie jednego numeru z dziennika, który nie będzie pytany tego dnia.

13. Aktualizacja gazetek samorządowych

14. Przygotowanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym.

15. Rozwijanie samorządności i samodzielności w rozwiązywaniu problemów szkolnych oraz umiejętności dostosowania się do obowiązków szkolnych.

16. Kształtowanie właściwej postawy moralnej, wyrobienie właściwych cech charakteru.

17. Wdrażanie do poszanowania godności oraz wolności światopoglądowej i religijnej.

18. Współpraca i pomoc podczas organizacji uroczystości szkolnych i lokalnych.

19. Udział w obchodach świąt narodowych na terenie naszej gminy.

20. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

21. Współpraca przy tworzeniu Kroniki Szkolnej.

22. Opieka nad sztandarem szkoły.

23. Ścisła współpraca z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego.

24. Protokołowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego.


SEMESTR II

1. Między klasowy konkurs na najfajniejszą rzeźbę lub bałwana ze śniegu.

2. Zorganizowanie poczty walentynkowej wśród uczniów naszej szkoły.

3. Pomoc przy organizacji szkolnych imprez sportowych.

4. Przygotowanie ozdób z okazji pierwszego dnia wiosny dla wszystkich uczniów. Uczniowie ubierają się na zielono.

5. Podzielenie się jajkiem przez przedstawicieli SU z Panią Dyrektor Szkoły, nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły.

6. Organizacja przedstawienia w języku angielskim w Dniu Języków Obcych i Dniu Patrona Szkoły.

7. Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konkursu z języka angielskiego na temat „Podróżujemy po krajach Unii Europejskiej – przystanek Wielka Brytania” w Dniu Języków Obcych.

8. Przygotowanie symbolicznych flag Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Narodowego Dnia Flagi.

9. Organizacja jednodniowego biwaku w ramach Zielonej Szkoły do Porosiuk.

10. Organizacja wyborów przewodniczącego do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2012/2013.

11. Uroczyste przekazie sztandaru szkoły.

12. „Szczęśliwy numerek” losowanie codziennie jednego numeru z dziennika, który nie będzie pytany tego dnia.

13. Aktualizacja gazetek samorządowych

14. Przygotowanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym.

15. Rozwijanie samorządności i samodzielności w rozwiązywaniu problemów szkolnych oraz umiejętności dostosowania się do obowiązków szkolnych.

16. Kształtowanie właściwej postawy moralnej, wyrobienie właściwych cech charakteru.

17. Wdrażanie do poszanowania godności oraz wolności światopoglądowej i religijnej.

18. Współpraca i pomoc podczas organizacji uroczystości szkolnych i lokalnych.

19. Udział w obchodach świąt narodowych na terenie naszej gminy.

20. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

21. Współpraca przy tworzeniu Kroniki Szkolnej.

22. Opieka nad sztandarem szkoły.

23. Ścisła współpraca z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego.

24. Protokołowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego.


 


 

 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 7 odwiedzający (28 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=